แผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิดแสงลอดผ่านได้

  • ได้รับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.606-2563
  • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 7 ปี*