แผงสะท้อนแสง แบบติด Curb และ Barrier

  • ขนาดความยาวแผง 50 ซม.
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)
  • สำหรับติดตั้งบน Curb และ Barrier