หมุดสะท้อนแสง 360 องศา

  • ตัวแก้วทำจากแก้วชนิดแข็งแรงพิเศษ ทนเเรงกดสูง
  • สะท้อนแสงได้ดีตลอดอายุการใช้งาน