หมุดสะท้อนแสง 360 องศา

  • ตัวแก้วทำจากแก้วชนิดแข็งแรงพิเศษทนเเรงกดสูง
  • ผิวของหมุดสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมเคลือบ ทำให้ไม่หลุดร่อนหลังการติดตั้ง
  • สะท้อนแสงได้ดีตลอดอายุการใช้งาน