หลักล้มลุก สีส้มสะท้อนแสง พร้อม CURB

  • หลักล้มลุก มีการเสริมความแข็งแรงถึง 2 ชั้น
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
  • พร้อม CURB ประกบหลักล้มลุกเพื่อช่วยให้หลักล้มลุกมีความแข็งแรงยิ่งขึ้น