หลักล้มลุก พร้อม CURB

  • หลักล้มลุก มีการเสริมความแข็งแรงด้วย CURB ด้านหน้าและด้านหลัง
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ทำให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น