ผลิตภัณฑ์ระบบแนวเส้นสะท้อนแสง 3M Diamond Grade

  • เป็นแผ่นอะลูมิเนียมบางติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)
  • มีความกว้าง 1.5, 4 และ 6 นิ้ว ความยาว 34 นิ้ว
  • มีสีขาว สีแดง สีเหลืองฟลูออเรสเซนต์ และสีส้มฟลูออเรสเซนต์