แผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด Diamond Grade (DG3)

  • เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายแผ่นสะท้อนแสงของ
  • ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก
  • สต็อกสินค้าจำนวนมาก สามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง
  • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุดถึง 7 ปี*