LINELAZER 3400 รถตีเส้น COLD PAINT

  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • มีระบบหัวพ่นสีอัตโนมัติ
  • การออกแบบแฮนด์ใหม่ ที่ลดการสั่นสะเทือนเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมความสะดวกสบายและ การควบคุมที่ง่ายยิ่งขึ้น