กรวยจราจร พร้อมป้ายยอดกรวยจราจร

  • ตัวป้ายมีขนาด 30 ซม. และ 45 ซม.
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด ENGINEER GRADE (EG) สีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน
  • หน้าป้ายสามารถทำได้ทุกแบบตามความต้องการ