กรวยจราจร ชนิดหนาพิเศษ พร้อมป้ายเตือนบนยอดกรวยจราจร

  • ชนิดหนาพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักมากกว่า กรวยจราจรทั่วไป 2-3 เท่า
  • พร้อมติดป้ายบนยอดกรวยจราจร ติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด ENGINEER GRADE (EG) สีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ได้คุณภาพ
  • ผสมแม่สีในกรวยจราจรเยอะกว่าทั่วไป เพื่อให้เห็นสีส้มเด่นชัดเจน และมองเห็นได้ในระยะไกล