หมุดสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์

  • แบบพลังงานแสงอาทิตย์ และมีแบตเตอรี่สำรองในตัว
  • คุณภาพได้มาตรฐานสากล