เสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM พร้อมป้ายจราจรและไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด 2 ดวงโคม

  • เสาไฟ MAST ARM ท่อนล่าง Ø8” ท่อนบน Ø6” และแขน Ø4” ตามมาตรฐาน
  • ป้ายจราจรติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ตามมาตรฐาน
  • โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø300 มม. ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตแข็งแรงทนทาน