แผงบังแสง / Anti Glare Board

  • ผลิตจากวัสดุอย่างดี โพลีโพรพิลีน (Polypropylene-PP) จากประเทศเยอรมัน
  • มีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย รูปทรงลู่ลมทนต่อการปะทะของลม
  • ติดเป้าสะท้อนแสงของ ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) ขนาด 10 x 15 ซม.