แผงบังแสง / anti glare board

  • ผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย
  • ติดเป้าสะท้อนแสงของ ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) (สะท้อนแสงพิเศษ)
  • ติดตั้งไว้เพื่อช่วยบังแสงไฟจากรถฝั่งตรงข้ามที่วิ่งสวนทาง