เป้าล้มลุก

  • เป้าล้มลุกมีทั้งหมด 2 ขนาด คือ ขนาด 10×10, 10×15
  • ความยาวของเป้าล้มลุกสามารถผลิตได้ตามความต้องการ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาว และสีเหลือง  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3)