เป้าล้มลุก

  • ตัวเป้าผลิตจากพลาสติกอย่างดี คงทน แข็งแรง ล้มแล้วตั้งได้เหมือนเดิมไม่หักงอ
  • ความยาวของเป้าล้มลุกสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ  ชนิด DIAMOND GRADE (DG3) สีขาวและสีเหลือง