ป้ายชั่วคราวเคลื่อนที่

  • ป้ายขนาด 24 x 110 x 4 ซม. ฐานขนาด 40 x 7 x 6 ซม.
  • ตัวป้ายทำจากพลาสติกอย่างดี
  • พื้นป้ายและข้อความทำจากแผ่นสะท้อนแสงของ