ป้ายชั่วคราวเคลื่อนที่

  • ตัวป้ายทำจากพลาสติกอย่างดี พื้นป้ายและข้อความทำจากแผ่นสะท้อนแสง ชนิด ENGINEER GRADE PRISMATIC (EGP) สามารถเปลี่ยนข้อความได้ตามความต้องการ
  • สามารถนำป้ายขนาดมาตรฐานมาแขวนร่วมกันได้ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อเป็นป้ายจราจรเคลื่อนที่