ชุดกล่องไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LEDs

  • แบตเตอรี่ 12V 12Ah จำนวน 1 ลูก หรือ  2 ลูก เพื่อการใช้งานที่นานกว่า
  • LEDs 24 ดวง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานฯ