ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนย้ายเร็ว สำหรับกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย และพื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

  • ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 80 ซม. สูง 40 ซม.
  • ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 4 นิ้ว เป็นสัญญาณเตือน เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล
  • ฐานเคลื่อนย้ายง่าย ด้วยเหล็กคล้องยก ที่ติดตั้งไว้ 4 จุด