กระบองไฟฉายจราจร แบบใส่ถ่าน

  • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟนิ่งและไฟกระพริบได้ในตัว
  • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟฉายได้