การตีเส้นถนนรูปแบบใหม่ Multi-dot Line (Rain Line)

multidot

Multi-dot Line (Rain Line) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมนูนทำให้ผู้ขับขี่ไม่เกิดความรู้สึกระหว่างเปลี่ยนช่องจราจร ช่องว่างระหว่างเม็ดสีระยะห่างเท่า ๆ กันเรียงกันเป็นเส้นตรงเปรียบเสมือนหมุดสะท้อนแสงเรียงต่อกัน และเนื่องจากช่องว่างมีระยะห่างเพียงเล็กน้อย ในระดับสายตาของผู้ขับขี่จึงมองเห็นกลายเป็นเส้นทึบ

เส้นแบ่งช่องทางจราจรทั่วไปในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว โดย Multi-dot Line (Rain Line) มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับเส้นจราจรประเภทนี้ จึงสามารถนำมาตีเป็นเส้นจราจรแทนเส้นทึบได้

ข้อดี และประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ขณะที่ฝนตกในเวลากลางคืนเส้นจราจรจะไม่จมน้ำ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่
  2. ลดการขังของน้ำบนผิวจราจร
  3. สะท้อนแสงได้ดีกว่าเส้นทึบ
  4. ราคาถูกกว่าเส้นทึบ
multidot
multidot
multidot

คุณสมบัติ Multi-dot Line (Rain Line)

1. มีรูปร่างเป็นเม็ดกลม เรียงกันเป็นเส้นตรง ภายในเส้นจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดสี ทำให้น้ำไหลผ่านช่องว่างลงไป (เส้นไม่จมน้ำ) ผู้ขับขี่จะสามารถมองเห็นเส้นจราจรในขณะที่ฝนตกในเวลากลางคืนได้

Multi-dot Line  ขณะฝนตก

2. มีค่าความสะท้อนแสงสูงกว่าเส้นทึบ เนื่องจากเม็ดกลมมีลักษณะที่นูนขึ้นมา ทำให้ลูกแก้วสะท้อนแสงทำมุมสะท้อนรับกับแสงไฟหน้ารถได้ดีกว่าเส้นทึบ ดังรูป

multidot

ค่าสะท้อนแสงบนเส้นทึบ

multidot

ค่าสะท้อนแสงบนเส้น Multi-dot Line

3. ใช้ปริมาณสีน้อยกว่าเส้นทึบเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดกลม

 


สินค้า สีตีเส้นจราจร