เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับกรวยจราจร

กรวยจราจร ราคา

กรวยจราจร คืออะไร

กรวยจราจร  เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีสัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัย หรือเป็นสัญลักษณ์ในการกั้นสถานที่ที่ไม่ต้องการให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งสามารถนำไปวางไว้และพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการควบคุมพื้นที่นั้น ๆ เช่น การนำไปวางไว้ในสถานที่มีการก่อสร้าง สถานที่ที่เป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอก ต้องได้รับการระมัดระวังเป็นพิเศษ วางไว้เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งเตือนเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน มีการซ่อมแซมบนท้องถนน การกั้นเพื่อแบ่งช่องจราจร เพื่อให้มีการสัญจรอย่างเป็นระเบียบ หรือดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ บนท้องถนน เป็นต้น

กรวยจราจร ควรมีลักษณะอย่างไร

กรวยจราจรโดยทั่วไป จะเป็นทรงกรวยกลมหรือกรวยพีรมิด ที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดของฐานที่ได้มาตรฐาน คือ ขนาด 300 มม. ขึ้นไป และขนาดความสูงที่ได้มาตรฐาน ต้องมีขนาด 500 มม. ขึ้นไป ต้องคาดด้วยแถบสะท้อนแสงที่สามารถสะท้อนแสงได้ดี ขนาด 100 มม. ขึ้นไป ถ้ากรวยจราจรที่มีขนาดความสูง 500 มม. ต้องมีแถบสะท้อนแสงอย่างน้อย 1 แถบ แต่ถ้ากรวยจราจรที่มีขนาดความสูงมากกว่า 700 มม. ต้องคาดแถบสะท้อนแสงอย่างน้อย 2 แถบ สีของกรวยจราจรควรมีสีส้มสะท้อนแสง ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

กรวยจราจร ทำจากวัสดุอะไรบ้าง

กรวยจราจร โดยทั่วไปทำจากวัสดุ PVC (Polyvinylchloride), EVA (Ethylene Vinyl Acetate) หรือผสมยางพาราธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งกรวยจราจรที่ดีควรผสมสารป้องกัน UV เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่การเลือกใช้วัสดุ EVA นั้นดีกว่า PVC เพราะ วัสดุ EVA ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถย่อยสลายได้ไม่เกิดมลพิษ และยืดหยุ่นได้ดีกว่า PVC เนื่องจาก PVC เป็นสารต้องห้ามในบางประเทศอีกด้วย

อุปกรณ์เสริมบนยอดกรวยจราจร

★ กรวยจราจร พร้อมติดป้ายบนยอดกรวยจราจร

 • ตัวป้ายมีขนาด 30 ซม. และ 45 ซม.
 • ทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน แข็งแรง
 • ติดแผ่นสะท้อนแสงของ ชนิด ENGINEER GRADE (EG) สีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ได้คุณภาพ
 • หน้าป้ายสามารถทำได้ทุกแบบตามความต้องการ
 • ถอดประกอบง่ายเพียงยึดเกลียวเข้ากับกรวยจราจร แล้วประกอบป้ายตาม
 • เห็นได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้ทางเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

★ ไฟกระพริบยอดกรวยจราจร พลังงานแสงอาทิตย์

 • ไฟกระพริบยอดกรวยจราจร ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนยอดกรวยจราจร
 • สามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ 6 รูปแบบ
 • มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลและกระพริบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
 • สามารถทำงานได้นานถึง 7 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
 • เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงานบนท้องถนนในเวลากลางวันและกลางคืน
 • ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้สะดวก

★ เป้ากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 7″

 • มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลและกระพริบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
 • สามารถทำงานได้นานถึง 8 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
 • เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงานบนท้องถนนในเวลากลางวันและกลางคืน
 • ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้สะดวก

★ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด Ø 4″

 • มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลและกระพริบอัตโนมัติในเวลากลางคืน
 • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน
 • สามารถทำงานได้นานถึง 3 วัน โดยปราศจากแสงอาทิตย์
 • เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ และผู้ปฎิบัติงานบนท้องถนนในเวลากลางคืน

กรวยจราจร มีประโยชน์อย่างไร

 • วางไว้เป็นสัญลักษณ์เตือนบนท้องถนนเมื่อยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ จากความผิดปกติบนท้องถนน เช่น ถนนชำรุด มีน้ำท่วมขังสูง เป็นต้น
 • นำไปวางไว้เป็นสัญลักษณ์เตือนในที่ที่มีการก่อสร้าง ซ่อมแซมบนท้องถนน หรือ บริเวณสิ่งปลูกสร้างที่มีอันตราย
 • สามารถใช้วางเป็นแนวกั้นล้อมรอบเป็นอาณาเขตสำหรับพื้นที่ต่างๆ ที่มีการควบคุม
 • วางไว้เป็นสัญลักษณ์สิ่งเตือนเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน
 • สามารถใช้วางเป็นแนวแบ่งกั้นจราจรให้เป็นช่องต่างๆ เพื่อให้ยานพาหนะสามารถผ่านไปได้อย่างมีระเบียบ
 • สามารถใช้ปิดช่องทางจราจรบางส่วน เพื่อไม่ให้ยานพาหะผ่านไปได้

สินค้า กรวยจราจร