สติกเกอร์สะท้อนแสงแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

สติกเกอร์สะท้อนแสง

สติกเกอร์สะท้อนแสงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะผิวหน้าของสติกเกอร์สะท้อนแสง ประเภทของการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อายุการใช้งานของสติกเกอร์สะท้อนแสง และประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของสติกเกอร์ในแต่ละช่วงเวลามีการสะท้อนแสงและมีการมองเห็นที่แตกต่างกัน

เราจึงจำเป็นต้องเลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่อผู้ขับขี่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ท้องถนนอีกด้วย

ประเภทของสติกเกอร์สะท้อนแสง มีดังนี้

 1. ชนิด Engineer Grade (EG)
 2. ชนิด Temporary Traffic Control (TTC)
 3. ชนิด Engineer Grade Prismatic (EGP)
 4. ชนิด Hight Intensity Prismatic Grade (HIP)
 5. ชนิด Diamond Grade (DG3)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบสติกเกอร์สะท้อนแสง และเลือกสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สติกเกอร์สะท้อนแสง
 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว ที่มีการเคลือบไอโลหะที่ฝังอยู่ในชั้นเรซิน ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 1
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ สังเกตจากแผ่นรองหลังที่มีข้อความ “3M Reflective Sheeting”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืดหรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพของกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ
 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • โครงสร้างแบบพริสเมติกเลนส์ เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง
 • ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 4,5,6,7
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืดหรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพของกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • สามารถใช้ติดบนพื้นผิวได้หลายแบบเช่น เหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก ไม้
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ
 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบปริซึมลูกบาศก์ ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • มีความแข็งแรงทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 1
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “EGP”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืดหรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพของกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ
 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบปริซึมของมุมเหลี่ยม ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 4 และ มอก. 606 แบบที่ 4
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 10 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “3M HIP 3930”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืดหรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพของกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายจราจรทั้งบนถนน และในอาคารจอดรถ ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) งานโฆษณาหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไป เช่น กรวยจราจร เสาล้มลุก การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนระบบส่งทางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยีสะท้อนแสงแบบปริซึมลูกบาศก์ ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงดีที่สุด
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 9, 11 และ มอก. 606 แบบที่ 9
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 10 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “3M DG 4000”
 • สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าแผ่นสะท้อนแสงสีธรรมดาทั่วไป มองเห็นได้ชัดในเวลากลางวันหรือในเวลาที่มีแสงน้อย เช่น ในตอนเช้ามืด ตอนพลบค่ำ ในเวลาที่สภาพอากาศไม่แจ่มใส เวลาที่ฝนตก หรือมีหมอกหนา
 • ความส่องสว่างสูงพิเศษ มองเห็นได้ชัดทุกระยะการขับขี่ และลดข้อจำกัดของตำแหน่งการติดตั้งป้าย
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายจราจรทั้งบนถนน และในอาคารจอดรถ ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) งานโฆษณาหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไป เช่น กรวยจราจร เสาล้มลุก การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนระบบส่งทางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม