สติกเกอร์สะท้อนแสง แต่ละประเภท มีความแตกต่างกันอย่างไร

สติกเกอร์สะท้อนแสงแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะผิวหน้าของสติกเกอร์สะท้อนแสง ประเภทของการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. อายุการใช้งานของสติกเกอร์สะท้อนแสง และประสิทธิภาพการสะท้อนแสงของสติกเกอร์นั้น ในแต่ละเวลามีการสะท้อนแสงและมีการมองเห็นที่แตกต่างกัน อย่างเช่นในที่ที่มีแสงสว่างมาก อย่างในเวลากลางวันและในที่ที่มีแสงไฟ หรือในที่ที่มีแสงสว่างน้อย อย่างในเวลาเช้ามืด ในเวลาที่อากาศไม่แจ่มใส ในเวลาพลบค่ำ หรือแม้กระทั่งในเวลากลางคืน

เราจึงจำเป็นต้องเลือกใช้แผ่นสะท้อนแสงในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่อผู้ขับขี่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ท้องถนนอีกด้วย

ประเภทของสติกเกอร์สะท้อนแสง มีดังนี้

 1. ชนิด Engineer Grade (EG)
 2. ชนิด Temporary Traffic Control (TTC)
 3. ชนิด Engineer Grade Prismatic (EGP)
 4. ชนิด Hight Intensity Prismatic Grade (HIP)
 5. ชนิด Diamond Grade (DG3)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบสติกเกอร์สะท้อนแสง และเลือกสติกเกอร์สะท้อนแสงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สติกเกอร์สะท้อนแสง

สติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Engineer Grade (EG)

 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยี สะท้อนแสงแบบลูกแก้ว ที่มีการเคลือบไอโลหะ ที่ฝังอยู่ในชั้นเรซิน ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 1
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ โดยสังเกตุจาก แผ่นรองหลังที่มีข้อความ “3M Reflective Sheeting”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืด หรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ ในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ

สติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Temporary Traffic Control (TTC)

 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • โครงสร้างแบบพริสเมติกเลนส์ เคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง
 • ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 4,5,6,7
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืดหรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ ในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • สามารถใช้ติดบนพื้นผิวได้หลายแบบ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก ไม้
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ

สติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Egineer Grade Prismatic (EGP)

 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยี สะท้อนแสงแบบปริซึมลูกบาศก์ ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • มีความแข็งแรง ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 1 และ มอก. 606 แบบที่ 1
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 5 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “EGP”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืด หรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ ในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ป้ายจราจร, ป้ายเซฟตี้, ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์จราจร และอื่น ๆ

สติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิด High Intensity Grade Prismatic (HIP)

 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยี สะท้อนแสงแบบปริซึมของมุมเหลี่ยม ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • ทนทานกว่าแผ่นสะท้อนแสงแบบลูกแก้ว
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 4 และ มอก. 606 แบบที่ 4
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 7 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “3M HIP 3930”
 • สามารถมองเห็นป้ายในที่มืด หรือเวลากลางคืนได้ เนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงแบบย้อนกลับ ในทิศทางเดียวกันกับแหล่งกำเนิดแสง
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • แผ่นสะท้อนแสงชนิดมีกาวในตัว ไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดร่อนเสียหายของแผ่นสะท้อนแสงอันเนื่องมาจากคุณภาพกาว เมื่อปฏิบัติและใช้งานตามคำแนะนำที่ถูกต้อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายจราจรทั้งบนถนน และในอาคารจอดรถ ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) งานโฆษณาหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไป เช่น กรวยจราจร เสาล้มลุก การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนระบบส่งทางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

สติกเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Diamond Grade (DG3)

 • มีขนาด 24″ 30″ 36″ และ 48″
 • เทคโนโลยี สะท้อนแสงแบบปริซึมลูกบาศก์ ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ ที่มีความแข็งแรง และทนทาน
 • ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงดีที่สุด
 • ได้มาตรฐาน ASTM D4956 Type 9, 11 และ มอก. 606 แบบที่ 9
 • รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 10 ปี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน)
 • การตรวจสอบวัสดุ มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “3M DG 4000”
 • สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าแผ่นสะท้อนแสงสีธรรมดาทั่วไป มองเห็นได้ชัดในเวลากลางวัน หรือในเวลาที่มีแสงน้อย เช่น ในตอนเช้ามืด ตอนพลบค่ำ ในเวลาที่สภาพอากาศไม่แจ่มใส เวลาที่ฝนตก หรือมีหมอกลงจัด
 • ความส่องสว่างสูงพิเศษ มองเห็นได้ชัดทุกระยะการขับขี่ และลดข้อจำกัดของตำแหน่งการติดตั้งป้าย
 • ไม่ซีดจาง มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สำหรับการใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานป้ายจราจรทั้งบนถนน และในอาคารจอดรถ ป้ายอำนวยความปลอดภัย (Safety Sign) งานโฆษณาหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไป เช่น กรวยจราจร เสาล้มลุก การทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนระบบส่งทางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม