แกนในเสริมหลักล้มลุก

  • แกนในหลักล้มลุกออกแบบมาเพื่อเสริมหลักล้มลุกให้เป็นหลักล้มลุก 2 ชั้น ทำให้ความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษมากกว่าปกติ
  • เนื่องจากมีแกนเสริมภายในหลักล้มลุก จึงทำให้หลักล้มลุกมีประสิทธิภาพในการล้มลุกดียิ่งขึ้น