อุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cusion)

  • ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการดูดซับพลังงาน ลดความเร็วของรถ โดยชิ้นส่วนของอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะไม่หลุดออกและเปลี่ยนทิศทาง
  • มีให้เลือกหลายรุ่นที่ความเร็ว 50 กม./ชม. 80 กม./ชม. 100 กม./ชม. และ 110 กม./ชม.