หลักบอกระยะและบอกแนวทาง ชนิดโลหะ / หลักกาบกล้วยเหล็ก (Metal Delineator) / Steel Flex