กรวยจราจรพร้อมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø 4″

  • กรวยจราจร ขนาด 70, 80 และ 100 ซม.
  • ไฟกระพริบขนาด Ø 4″ มีให้เลือก 2 สี คือ สีขาวและสีเหลือง
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน