กรวยจราจรพร้อมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø 4″

  • กรวยจราจร ขนาด 70, 80 และ 100 ซม.
  • ขนาดไฟกระพริบ Ø 4″
  • มีให้เลือก 2 สี คือ หลอดไฟ LEDs สีขาวหรือสีเหลือง จำนวน 3 ดวง
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ติดไว้ด้านบน